Ga naar inhoud

Heb ik bij belangrijke gebeurtenissen als een bruiloft of begrafenis automatisch recht op vrije dagen?

Nee.

U heeft wettelijk recht op calamiteiten- en ander kort verzuimverlof wegens overlijden of een begrafenis van een van uw huisgenoten of bloed- en aanverwanten in de rechte lijn (vader/moeder, zoon/dochter) en in de tweede graad van de zijlijn (opa, oma, broer/zus, kleinkind). Dit is betaald verlof. U hoeft hiervoor geen vakantiedagen in te leveren.

In andere gevallen bestaat hiervoor geen wettelijk recht. Uw werkgever kan dan vragen om voor een begrafenis een vakantiedag op te nemen. In de praktijk gebeurt dat lang niet altijd. Veel werkgevers zijn daar coulant in. Voor uw huwelijk of het bijwonen van een huwelijk van een familielid bestaat wettelijk geen recht op verlof. Maar mogelijk is in uw arbeidsovereenkomst, cao of bedrijfsreglement bijzonder verlof geregeld.

De meeste werkgevers zijn coulant en zullen voor uw bruiloft bijzonder verlof geven als dit niet is geregeld, maar wettelijk is dat niet verplicht. Overleg daarom met uw werkgever als er geen regeling is voor bijzonder verlof. Grote kans dat uw werkgever wel betaald verlof toekent.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?