Ga naar inhoud

Heb ik meteen al recht op al mijn vakantiedagen over een jaar?

Nee. U bouwt gedurende het jaar vakantiedagen op.

Deze dagen zijn dus niet in januari ineens allemaal beschikbaar voor dat jaar. Wel kunt u met de werkgever afspreken dat u een voorschot krijgt, om zo bijvoorbeeld toch een paar weken op zomervakantie te kunnen. Maar als u uit dienst gaat voordat u het voorschot heeft ingelopen, dan loopt u het risico dat de werkgever de teveel genoten vakantiedagen met de eindafrekening mag verrekenen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?