Ga naar inhoud

Hoe hoog is de transitievergoeding?

De hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de duur van uw dienstverband (dienstjaren) en de hoogte van uw bruto maandsalaris. Leeftijd speelt geen rol (meer) bij de berekening van de vergoeding.

De vergoeding bedraagt 1/3 bruto maandsalaris per dienstjaar. De vergoeding in 2020 is maximaal € 83.000 bruto (in 2021 maximaal € 84.000 bruto). Indien uw jaarsalaris hoger is dan de hiervoor genoemde bedragen dan is de maximale hoogte van de transitievergoeding gelijk aan uw bruto jaarsalaris.

Voor de berekening van de transitievergoeding geldt uw bruto maandloon. Hierbij moet ook het vakantiegeld worden meegenomen. Daarnaast moeten andere vaste looncomponenten worden meegenomen die u het afgelopen jaar heeft ontvangen. Voor variabele looncomponenten geldt een gemiddelde van de afgelopen 3 jaar. Onder bepaalde voorwaarden mogen transitiekosten (bijvoorbeeld kosten voor scholing en outplacement) en inzetbaarheidskosten (bijvoorbeeld kosten voor een niet werk gerelateerde (talen)cursus) die de werkgever heeft gemaakt, in mindering worden gebracht op de transitievergoeding. Of dit mogelijk is, kan uw rechtshulpverlener voor u uitzoeken.

In een cao of een sociaal plan kan een andere vergoeding zijn opgenomen. Als dat zo is dan geldt die regeling voor u.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?