Ga naar inhoud

Hoe zit het met de uitbetaling van vakantiedagen?

Wanneer u als werknemer uit dienst treedt, heeft u recht op de uitbetaling van alle opgebouwde maar door u nog niet genoten vakantiedagen. Uw werkgever is verplicht een goede administratie van de vakantiedagen bij te houden. Daaruit moet blijken hoeveel vakantiedagen er nog open staan. Er kan een verschil van mening ontstaan over het aantal vakantiedagen waar u nog aanspraak op maakt. Dit heeft vaak te maken met de lastige regels van verjaring.

Voor wettelijke vakantiedagen (de dagen waar u altijd recht op heeft, ongeacht uw arbeidsovereenkomst) geldt nu in principe een verjaringstermijn van zes maanden. Dus wettelijke vakantiedagen over 2020 die op 1 juli 2021 niet zijn opgenomen, komen te vervallen. Voor bovenwettelijke vakantiedagen (de ‘extra’ vakantiedagen die veel werkgevers geven) geldt een verjaringstermijn van vijf jaar.

Een werkgever moet dus goed kunnen aantonen welke vakantiedagen er nu eigenlijk nog openstaan.

Ook kan het zijn dat vakantiedagen niet opgenomen konden worden door bijvoorbeeld ziekte of vanwege bezettingsproblemen. Dan kan er sprake zijn van een uitzondering op de verjaringstermijn. Eigenlijk moet u bij dit soort kwesties aankloppen bij een specialist in het arbeidsrecht. Deze kan u helpen de juiste rekensom te maken èn de werkgever met de juiste argumenten aanspreken.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?