Ga naar inhoud

Ik ben ziek. Mag de werkgever dan loon inhouden?

Volgens de wet hoeft de werkgever bij ziekte slechts 70% van het loon door te betalen.

In het eerste ziektejaar mag het loon daardoor overigens niet lager worden dan het minimumloon. In het tweede jaar mag het loon wel onder die grens zakken. Uw werkgever hoeft uw loon dan dus niet meer aan te vullen tot het minimumloon. Wel kunt u bij het UWV een toeslag aanvragen als uw (gezins)inkomen daarmee onder het sociaal minimum komt.

Er is een uitzondering mogelijk op de wettelijke regeling. Als in de individuele arbeidsovereenkomst of in de CAO is afgesproken dat u bij ziekte recht heeft op 100% van het loon, dan geldt die regel.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?