Ga naar inhoud

Ik ben ziek. Mag ik nu ontslagen worden?

Dat ligt aan de situatie. U mag niet ontslagen worden, omdàt u ziek bent. Ziekte is geen goede reden voor ontslag. Maar bent u langer dan twee jaar ziek of arbeidsongeschikt, dan mag het in beginsel wel. U kunt wel degelijk ontslagen worden terwijl u ziek bent.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?