Ga naar inhoud

Ik krijg minder salaris, omdat mijn functie is veranderd. Mag dat?

Uw werkgever mag niet zomaar eigenhandig de arbeidsovereenkomst en dus uw functie met bijbehorend salaris veranderen. Daarvoor is uw instemming vereist. Uw werkgever mag er niet zo maar van uit gaan dat u heeft ingestemd met de functiewijziging. En zeker niet als u er daardoor in salaris op achteruit gaat. Er moet eerst sprake zijn van een aangepaste arbeidsovereenkomst, daarna kan ook het salaris aangepast worden.

In sommige gevallen kan de werkgever toch eenzijdig een functiewijziging doorvoeren als u uw instemming weigert. Bijvoorbeeld als in de arbeidsovereenkomst een eenzijdig wijzigingsbeding is overeengekomen. De werkgever moet dan wel aantonen een zwaarwichtig belang te hebben bij de functiewijziging waarvoor uw belang redelijkerwijs moet wijken.

Ontbreekt een eenzijdig wijzigingsbeding? Dan kan uw werkgever zich erop beroepen dat u zich niet gedraagt als goed werknemer. Dat kan zijn wanneer u een redelijk voorstel van uw werkgever weigert te accepteren als gevolg van gewijzigde omstandigheden op uw werk.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?