Ga naar inhoud

Ik zit nog in mijn proeftijd. Kan ik dan ontslagen worden?

Ja, dat kan. Er geldt geen opzegtermijn. Kijk alleen wel goed of die proeftijd geldig is. De proeftijd moet wel schriftelijk en voor de juiste duur overeengekomen zijn. Ook moet de proeftijd voor beide partijen gelijk zijn. In een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van maximaal 6 maanden mag helemaal geen proeftijd worden opgenomen.

De proeftijd is beperkt tot de volgende duur:

  • bij een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd of een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd van twee jaar of langer: maximaal twee maanden
  • bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd korter dan twee jaar (maar dus langer dan 6 maanden) en een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd die niet op een kalenderdatum is gesteld: maximaal 1 maand. Hier kan wel bij CAO van worden afgeweken

De proeftijd kan altijd maximaal 2 maanden zijn.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?