Ga naar inhoud

Krijg ik bij zwangerschaps- en bevallingsverlof of bij kortdurend zorgverlof 100% doorbetaald?

Dat kan, maar hoeft niet.

Bij zwangerschaps- en bevallingsverlof betaalt het UWV de uitkering meestal aan uw werkgever. Vaak wordt door het UWV 100% uitbetaald, maar er is een bovengrens. Dus als uw inkomen hoog is, kan het gebeuren dat u geen 100% krijgt uitbetaald van het UWV. Uw werkgever is echter verplicht uw volledige loon door te betalen en de uitkering van het UWV in dat geval dus aan te vullen tot 100% van uw loon.

Bij kortdurend zorgverlof geldt dat de werkgever in principe maar 70% van uw loon hoeft door te betalen. In uw arbeidsovereenkomst of cao kan geregeld zijn dat u toch 100% krijgt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?