Ga naar inhoud

Mag een werkgever weigeren dat ik vakantie opneem?

U moet samen overleggen in welke periode u vakantie opneemt.

Het kan dan gebeuren dat het u niet helemaal goed uitkomt. Uw werkgever moet wel goede redenen hebben om af te wijken van uw wensen. Zo’n reden kan zijn: in de door u gewenste periode zijn al te veel mensen met vakantie en de zaak moet toch blijven draaien.

Als u schriftelijk vakantie aanvraagt en uw werkgever heeft binnen 14 dagen geen gewichtige redenen aangevoerd waarom u niet met vakantie mag, dan is de vakantie vastgesteld volgens uw wensen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?