Ga naar inhoud

Moet ontslag altijd via de kantonrechter of het UWV lopen?

Nee dat hoeft niet. Wanneer u en uw werkgever samen afspreken dat het dienstverband eindigt, is er sprake van een beëindiging met wederzijds goedvinden. De arbeidsovereenkomst eindigt op de datum die u samen bent overeengekomen. De afspraken legt u vast in een vaststellingsovereenkomst.

U moet een vaststellingsovereenkomst altijd juridisch laten toetsen

Met een vaststellingsovereenkomst kunt u in aanmerking komen voor een WW-uitkering als de overeenkomst aan bepaalde voorwaarden voldoet. Het is dus belangrijk om de overeenkomst juridisch te laten toetsen voordat u tekent. Wij kunnen u hierbij helpen.

U kunt binnen 14 dagen weer van de vaststellingsovereenkomst af

U hoeft hiervoor geen reden op te geven. Ook hoeft u niet naar de rechter. U kunt volstaan met een schriftelijk bericht richting uw (ex-)werkgever. De werkgever moet in de vaststellingsovereenkomst het recht tot ontbinden binnen 14 dagen vermelden. Doet de werkgever dit niet, dan kunt u binnen 3 weken de vaststellingsovereenkomst ontbinden. Als u de vaststellingsovereenkomst tijdig ontbindt, dan blijft u in dienst. De vaststellingsovereenkomst geldt dan niet meer.

U kunt niet eindeloos ontbinden

Als u binnen 6 maanden na de eerst gesloten vaststellingsovereenkomst opnieuw een vaststellingsovereenkomst met uw werkgever sluit, dan mag u deze niet opnieuw ontbinden. Dit geldt ook wanneer u in de 6 maanden voor het sluiten van de vaststellingsovereenkomst al eens gebruik hebt gemaakt van de mogelijkheid tot het terugdraaien van de vaststellingsovereenkomst. Dan kunt u niet nogmaals gebruik maken van dit recht.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?