Ga naar inhoud

Op hoeveel vakantiedagen heb ik recht?

U krijgt een wettelijk aantal vakantiedagen per jaar.

Daarmee kunt u in ieder geval 4 weken vakantie per jaar opnemen. In uren bouwt u jaarlijks 4 keer het aantal uur dat u per week werkt aan wettelijke vakantie-uren op. Werkt u bijvoorbeeld 20 uur per week? Dan heeft u recht op 4 keer 20 uur is 80 wettelijke vakantie-uren per jaar.

Uw werkgever mag aan de wettelijke vakantiedagen nog zogenoemde ‘bovenwettelijke’ vakantiedagen toevoegen. Dat staat dan vermeld in uw individuele arbeidsovereenkomst of in de CAO.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?