Ga naar inhoud

Wanneer is verlof betaald of onbetaald?

De Wet Arbeid en Zorg (WAZO) maakt onderscheid tussen betaald verlof en onbetaald verlof.

  • Tijdens uw vakantiedagen wordt u altijd doorbetaald.
  • Ook als u te maken krijgt met een plotselinge ‘calamiteit’ heeft u recht op betaald verlof. Dat verlof duurt maar kort: van een paar uur om het probleem op te lossen tot een paar dagen. In de arbeidsovereenkomst of cao kan wel zijn bepaald dat het calamiteitenverlof wordt verrekend met uw bovenwettelijke vakantiedagen.
  • Ook bij zwangerschaps- en bevallingsverlof krijgt u doorbetaald. Maar u wordt dan betaald door het UWV. Dus niet door uw werkgever.
  • Ook bij adoptieverlof wordt het inkomen tijdelijk betaald door het UWV.
  • Kraamverlof valt weer onder het ‘gewone’ betaalde verlof.
  • Tijdens kortdurend zorgverlof moet uw werkgever ten minste 70% van uw loon doorbetalen.
  • Bij andere soorten van verlof (zoals langdurend zorgverlof of ouderschapsverlof) is de hoofdregel dat u niet wordt doorbetaald, maar in uw arbeidsovereenkomst of cao kunnen andere afspraken zijn gemaakt. Als dat zo is dan gelden die afspraken.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?