Ga naar inhoud

Wanneer loopt een ontslag via de kantonrechter?

Als de reden voor uw ontslag niet bedrijfseconomisch of vanwege langdurige arbeidsongeschikteid (langer dan 2 jaar) is, dan moet uw werkgever naar de kantonrechter om uw dienstverband te kunnen beëindigen. De werkgever kan een aantal redenen aanvoeren als grond voor ontbinding.
Deze redenen staan in de wet opgesomd:

  1. Het regelmatig niet kunnen verrichten van de overeengekomen werkzaamheden als gevolg van ziekte of gebreken van de werknemer, wat leidt tot onaanvaardbare gevolgen voor de werkgever;
  2. Het niet goed functioneren van de werknemer;
  3. Verwijtbaar handelen/nalaten van de werknemer;
  4. Weigeren de overeengekomen arbeid te verrichten vanwege gewetensbezwaren (en de overeengekomen arbeid ook niet in aangepaste vorm kan worden verricht)
  5. Een verstoorde arbeidsverhouding;
  6. Andere omstandigheden waardoor in redelijkheid van de werkgever niet kan worden gevergd de arbeidsovereenkomst voort te zetten;
  7. Cumulatiegrond: gecombineerde omstandigheden uit meerdere (van de hierboven genoemde) ontslaggronden.  
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?