Ga naar inhoud

Wanneer loopt een ontslag via het UWV?

Bij een UWV-procedure kan uw werkgever twee gronden voor uw ontslag aanvoeren:
1. Ontslag vanwege bedrijfseconomische redenen (zoals een reorganisatie of een bedrijfssluiting)
2. Ontslag vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid (langer dan 2 jaar)

Heeft uw werkgever een andere reden voor het ontslag, dan kan de werkgever niet bij het UWV terecht.

Ontslagprocedure via een bij CAO ingestelde Ontslagcommissie

In de CAO kunnen CAO-partijen een onafhankelijke en onpartijdige commissie instellen, die verzoeken tot toestemming voor opzegging van de arbeidsovereenkomst wegens bedrijfseconomische redenen toetst. In plaats van het UWV. In dat geval moeten in de CAO-regels staan over de procedure. U kunt hierbij denken aan regels met betrekking tot hoor- en wederhoor, de vertrouwelijke behandeling van gegevens en redelijke termijnen voor de reacties van partijen en de beslissing van de commissie.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?