Ga naar inhoud

Erfrecht

Over erfrecht valt veel te zeggen. Maar wat nu als u onterfd bent?

Als u bent onterfd, deelt u niet mee in de erfenis. Als kind of partner (echtgenoot of geregistreerd partner) van de overledene heeft u nog wel rechten.

Onterven kan alleen bij testament
Onterven moet bij testament gebeuren. Is er geen testament, dan kunt u als partner of kind niet zijn onterfd. Om die reden is het van belang dat u achterhaalt of er daadwerkelijk (g)een testament ligt.

Legitieme portie
Onterfde kinderen hebben nog wel recht op een legitieme portie. De legitieme portie is de helft van wat een kind normaal (volgens de wet) zou hebben geërfd en bestaat enkel uit een vordering in geld.
De legitieme portie krijgt u niet automatisch. Een beroep doen op de legitieme portie moet binnen vijf jaar na overlijdensdatum gebeuren. Dit kunt u doen door de executeur en erfgenaam een brief of e-mail te sturen waarin staat dat u een beroep doet op de legitieme portie.
Om uw legitieme portie te kunnen berekenen  heeft u recht op inzage in de financiën van de overledene. U kunt de gegevens opvragen bij de erfgenamen en bij de executeur. Na inzage in de stukken kunt u uw legitieme berekenen of laten berekenen.

Uitkering van de legitieme portie
U kunt uw legitieme niet eerder opeisen dan zes maanden na overlijden, tenzij in het testament anders is bepaald. Is de partner van de overledene nog in leven? Dan wordt de legitieme uitgekeerd na overlijden van de partner.

Onterfde partner
Als onterfde partner heeft u geen recht op geld of bezit. Een legitieme portie voor de partner bestaat niet. U heeft mogelijk wel andere rechten, bijvoorbeeld om in het huis te blijven wonen en de meubelen te gebruiken. Soms heeft u ook recht op de rente van bijvoorbeeld de bankrekening. Er gelden wel termijnen waarbinnen u een beroep moet doen op deze rechten.