Ga naar inhoud

Als u en de verhuurder het niet eens zijn

Uw verhuurder en u hebben afspraken gemaakt over de huur en wat daar bij komt kijken. Maar hoeveel u ook vastlegt, er kan altijd iets gaan spelen tussen u en de verhuurder. Misschien krijgt u te maken met een huurverhoging, of zorgt de verhuurder niet voor onderhoud van uw pand. En hoe zit het met servicekosten en bemiddelingskosten?

U leest hier onder wat u kunt doen in uw situatie. Zo weet u wat wel mag en wat niet.

Online Rechtenchecker

Praktische juridische tips

1. Let op uw plichten als huurder.

Op deze site vindt u veel rechten waar u als huurder op kunt terugvallen. Maar u heeft ook plichten. Als u die plichten niet nakomt, kunt u uw rechten verspelen. U moet zich een goed huurder tonen. Dat wil zeggen:

  • de huur tijdig en volledig betalen;
  • de woning intact laten, zonder toestemming vooraf geen (grote) aanpassingen doen en
  • geen overlast bezorgen.

Komt u deze plichten niet na, dan kan dat voor de verhuurder een goede reden zijn om uw huur op te zeggen.

2. Doe alles schriftelijk.

Maak geen mondelinge afspraken. Deze zijn niet te bewijzen en u kunt er nooit op terugvallen. Laat dus alles zwart-op-wit zetten.

3. Wilt u de huur opzeggen? Weet dan wat uw opzeggingstermijn is.

Uw opzeggingstermijn is gelijk aan uw betalingstermijn. Dus: betaalt u per maand, dan kunt u per maand opzeggen. De maximale opzeggingstermijn aan uw kant is drie maanden. Heeft u een tijdelijk contract, dan kunt u pas opzeggen per het einde van dat contract.

4. Zeg de huur op de juiste manier op.

Stuur geen mailtjes of sms-jes naar de verhuurder. Stuur een aangetekende brief. U hoeft geen reden te geven waarom u de huur opzegt.

5. Woont u in een sociale huurwoning? De Huurcommissie is er voor u.

Huurt u een 'geliberaliseerde' woning, dan kunt u alleen uw aanvangshuur laten toetsen. Hiervoor kunt u binnen het eerste half jaar na ingang van het huurcontract bij de huurcommissie aankloppen. Huurt u een 'geliberaliseerde' woning op een tijdelijk contract voor maximaal 2 jaar, dan kunt u ook binnen een half jaar na het einde van die overeenkomst nog naar de huurcommissie om de aanvangshuur te laten toetsen. Dit heeft alleen zin als de aanvangshuur beneden de sociale huurgrens hoort te liggen.

6. Houd goed het verschil tussen huur en servicekosten in de gaten.

Verhuurders rekenen kale huur en kunnen daarnaast nog servicekosten rekenen. Dit laatste voor onder andere gas, licht, water, de diensten van een huismeester of schoonmaakwerkzaamheden. U heeft recht op jaarlijkse inzage in de servicekosten.

7. U begint met een huurcontract? Laat de Huurcommissie even meekijken.

U kunt uw huurovereenkomst aan de Huurcommissie voorleggen, om te beoordelen of de huurprijs niet te hoog is. Doe dit binnen zes maanden nadat de huur is begonnen. Huurt u op een tijdelijk contract, dan kan het ook binnen zes maanden nadat de tijdelijke contractduur is afgelopen. De toets is veilig: als blijkt dat uw huur te laag is, mag deze daardoor niet verhoogd worden. Zo’n toets kost u € 25,-. Het kan aardig wat opleveren. Kijk op www.huurcommissie.nl.

8. Vorder huurverlaging als uw verhuurder geen goed onderhoud pleegt

Bij huur geldt een zogenoemde gebrekenregeling. Heeft uw woning een gebrek dat het woongenot aantast, dan kunt u daar aanspraak op maken. Het kan bijvoorbeeld gaan om een badkamer die u niet goed kunt gebruiken. Of een kamertje dat feitelijk onbruikbaar is, door een bepaald gebrek (bijvoorbeeld lekkage).

  • Meld het gebrek eerst schriftelijk bij de verhuurder.
  • Is het binnen zes weken niet verholpen en huurt u niet-geliberaliseerd, dan kunt u naar de Huurcommissie stappen. Huurt u een geliberaliseerde woning en worden de gebreken niet binnen zes weken verholpen, dan zult u een procedure moeten starten bij de kantonrechter en huurverlaging verzoeken.
  • Ga niet zelf herstellen.
  • Ook niet stoppen met huur betalen.

9. Wat te doen bij huurverhoging na woningverbetering?

Verhuurders hebben (onder omstandigheden) het recht om hun bezit te verbeteren en aan te passen aan moderne eisen en comfort. Daar mag huurverhoging tegenover staan. Vindt u die te hoog, dan kunt u daartegen bezwaar maken.

10. Houd de Leegstandswet in de gaten

Mogelijk huurt u onder de regels van de Leegstandwet een koopwoning van een huizenbezitter. Die wet heeft geheel andere 'spelregels' dan alles wat op deze site wordt beschreven.

Vaak gestelde vragen

Video: jurist aan het woord