Ga naar inhoud

Als ik het aangeboden bedrag van de waardedalingsregeling accepteer, doe ik hiermee afstand van al mijn schadeaanspraken in de toekomst?

Nee. De waardedalingsregeling die per 1 september 2020 is ingegaan, ziet enkel toe op het eenmalig ‘afrekenen’ voor de schade in vorm van verminderde waarde van uw woning. Eventuele toekomstige, fysieke schades aan uw woning ten gevolge van aardbevingen kunt u gewoon melden bij het IMG.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?