Ga naar inhoud

Een schadeclaim indienen voor verstoring van mijn woongenot, hoe gaat dat?

Het indienen van een schadeclaim verloopt via een schadestaatprocedure. Dit is een procedure waarin de rechter alleen kijkt naar de omvang van de schade. In deze procedure staat de aansprakelijkheid dan niet (meer) ter discussie. Per geval bekijkt de rechter of er recht op vergoeding voor materiële en/of immateriële schade bestaat. De rechter weegt hierin alle omstandigheden mee.

We raden u aan om op dit moment nog geen schadestaatprocedure(s) op te starten omdat de NAM nog tegen de uitspraak van de Rechtbank van 1 maart in beroep gaat. De kans is namelijk heel groot dat de rechter de schadestaatprocedures stil legt tot er uitspraak in hoger beroep is. Dit werd in het hoger beroep over de waardevermindering van woningen ook gedaan.

Wel geeft de NAM aan te onderzoeken of er mogelijkheden zijn om bewoners tegemoet te komen zonder dat ze naar de rechtbank hoeven. Wij wachten de ontwikkelingen en de uitspraak van het hoger beroep af. Houdt u er rekening mee dat het maanden kan duren voordat er meer duidelijkheid is.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?