Ga naar inhoud

Geldt bij koop en verkoop van een huis een mondelinge overeenkomst?

Nee. Die geldt wel bij de aankoop van een roerend goed (‘een ding’), maar niet bij een woonhuis. De koop is pas gesloten als er handtekeningen gezet zijn.

Let op: wanneer er bedrijfsmatig onroerend goed wordt gekocht of verkocht, kan dit anders zijn.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?