Ga naar inhoud

Hoe hoog is de waardedaling?

Door het IMG zijn percentages voor waardedaling bekend gemaakt. Dit zijn (minimum en maximum) percentages per postcode.

Het IMG heeft vanuit privacyoverwegingen bewust gekozen voor publicatie van de percentages per postcode zonder letteraanduiding. Op basis van meer details zou de hoogte van de compensatie immers herleidbaar zijn per adres. De percentages blijven daarom nog steeds een indicatie van de daadwerkelijke omvang van de compensatie. Uiteindelijk heeft u pas zekerheid na het indienen van een aanvraag.

Meer informatie over de waardedalingsregeling vindt u hier.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?