Ga naar inhoud

Hoeveel huurverhoging moet ik accepteren?

Dat ligt eraan. Valt uw woning onder de regels voor ‘sociale huur’ (‘niet-geliberaliseerd’) of onder de regels voor ‘vrije sector’ (‘geliberaliseerd’)?

Als u dat niet weet, leest u dan eerst de volgende vraag.

Voor woningen die vallen onder sociale huur is de jaarlijkse huurverhoging beperkt. De overheid stelt vast hoeveel het mag zijn. De maximale huurverhoging kan voor hogere inkomens hoger zijn dan voor lagere inkomens.  

Voor woningen in de vrije sector geldt vooralsnog geen grens. Vanwege coronamaatregelen kan er tijdelijk door de overheid een beperking worden ingesteld. Zolang dat niet gebeurt geldt wat er in de huurovereenkomst of in de algemene voorwaarden staat.  

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?