Ga naar inhoud

Ik ben bij u verzekerd. Mag ik mij aansluiten bij de Stichting WAG?

U heeft een rechtsbijstandverzekering bij Univé. Univé Rechtshulp helpt u graag. Wij betalen uw proceskosten en de redelijke kosten van een deskundige.

Het is dus niet nodig dat u zich aanmeldt bij de Stichting WAG. Bovendien neemt Stichting WAG geen nieuwe leden meer aan. U kunt zich niet meer aanmelden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?