Ga naar inhoud

Ik ben bij u verzekerd. Mag ik zelf een advocaat inschakelen?

Schakel zelf geen advocaat in. Meld uw zaak altijd eerst bij Univé Rechtshulp. Wij helpen u verder. In bepaalde gevallen mag u een beroep doen op de vrije advocaat keuze. Uw rechtsbijstandjurist kan u hierover informeren.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?