Ga naar inhoud

Ik ben niet tevreden over de behandeling van de schade door het IMG. Wat kan ik doen?

Heeft u een Univé Rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u dit bij ons melden. Wij zullen dan onderzoeken of de behandeling van uw schade goed verloopt. Is dat niet het geval dan kunnen wij u bijstaan.

Heeft u geen (Univé) rechtsbijstandverzekering? Dan kunt u bij het IMG een klacht indienen (https://schadedoormijnbouw.nl/heeft-u-een-klacht).

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?