Ga naar inhoud

Ik heb een tijdelijk huurcontract. Kan ik dat ook tussentijds opzeggen?

Ja, een overeenkomst voor bepaalde tijd mag door de huurder tussentijds worden opgezegd.  

Maar let op: als u een overeenkomst voor onbepaalde tijd heeft met daarin een vaste eerste periode, dan kunt u de huur pas beëindigen als die afgesproken eerste periode is afgelopen. Succesvol opzeggen binnen die eerste vaste periode kan alleen als de verhuurder ook akkoord gaat of als er sprake is van afgesproken omstandigheden die opzegging mogelijk maken.  

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?