Ga naar inhoud

Is een verkoper aansprakelijk voor verborgen gebreken?

Dat hangt af van de inhoud van de gesloten koopovereenkomst tussen koper en verkoper.
In een standaard (NVM) koopovereenkomst staat vermeld dat de koper de woning koopt in de staat waarin deze zich bij verkoop bevond. Dat betekent dat de verkoper de woning met zichtbare en onzichtbare gebreken heeft verkocht. Eventuele gebreken aan de woning komen in de hoofdregel dus voor rekening en risico van de koper.

Toch kan een verkoper aansprakelijk zijn voor een ernstig onzichtbaar gebrek. Bijvoorbeeld als een gebrek zo ernstig is dat de woning niet meer geschikt is voor normaal gebruik. Of als een verkoper op de hoogte was van een ernstige gebrek, maar dat niet aan de koper heeft medegedeeld.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?