Ga naar inhoud

Kan ik nog onder een voorlopige koopovereenkomst uit?

Ja, dat kan op twee manieren:

  • Bent u koper, dan heeft u na het tekenen van de overeenkomst drie dagen bedenktijd. Zie ook vraag 4. De drie dagen bedenktijd gelden niet voor de verkoper.
  • Een tweede mogelijkheid: in de overeenkomst staan ontbindende voorwaarden. De meest bekende is: u moet de financiering rond krijgen. Lukt dat niet, dan kan (onder voorwaarden) een beroep worden gedaan op de ontbindende voorwaarde. Een ontbindende voorwaarde kan ook zijn: u koopt wel, maar spreekt af dat u eerst nog met een aannemer het huis bekijkt. U kunt dan afspreken dat u van de koop mag afzien als de aannemerskosten boven een bepaald bedrag uitkomen.
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?