Ga naar inhoud

Kent aanvraag compensatie waardedaling van mijn woning een uiterlijke termijn?

Nee, hiervoor is op basis van de huidige regeling geen sprake. De website van het IMG vermeldt hierover:
De regeling blijft bestaan zolang er sprake is van schade door waardedaling of verminderde waardeontwikkeling als gevolg van bevingen door gaswinning in het Groningenveld. Er vinden nog steeds bevingen plaats. Het is daarmee niet ondenkbaar dat er ook nog steeds in delen van Groningen sprake is van waardedaling of verminderde waardeontwikkeling. Wel is het mogelijk dat de methode en de daarmee samenhangende percentages opnieuw worden berekend. We noemen dat een actualisatie. Gezien de huidige omstandigheden ligt het in de lijn der verwachting dat de waardedaling of verminderde waardeontwikkeling eerder afneemt dan verergert.

U kunt dus wachten met het doen van een aanvraag. Houd wel rekening met de mogelijkheid dat de huidige percentages worden bijgesteld. Dit kan naar boven, maar ook naar beneden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?