Ga naar inhoud

Mag ik de schade laten herstellen?

Dat is niet verstandig. De oorzaak van de schade moet eerst vastgesteld worden.

Het is verstandig pas te herstellen wanneer vaststaat dat de schade is veroorzaakt door aardbeving en er een akkoord is. Het IMG zal dan uw schadebedrag uitkeren of u kunt een factuur van een aannemer naar het IMG sturen.

Kan herstel niet wachten? Neem dan contact op met uw persoonlijke zaakbegeleider van het IMG. Acute onveilige situaties kunt u direct melden: https://schadedoormijnbouw.nl/is-er-een-acuut-onveilige-situatie.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?