Ga naar inhoud

Mag ik zelf een expert inschakelen? En wie betaalt de expert?

Het IMG schakelt altijd een expert in. Zij betalen deze expert.

Het is niet verstandig om zelf een expert in te schakelen. Doet u dit wel dan moet u de expert waarschijnlijk zelf betalen.

Bent u het niet eens met het rapport van de expert? U kunt dan binnen een bepaalde periode in bezwaar. Anders dan voorheen handelt de overheid nieuwe schademeldingen af. Hierdoor heeft u na een eventuele bezwaarprocedure de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit bij de bestuursrechter in Groningen en daarna bij de afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?