Ga naar inhoud

Mijn verhuurder zegt de huur per mail op. Wat nu?

Huur moet worden opgezegd volgens een aantal regels. De verhuurder moet:

  • De huur minstens drie maanden van tevoren opzeggen. Voor elk jaar dat u heeft gehuurd, komt daar een maand bovenop. Dit met een maximum opzeggingstermijn van 6 maanden.
  • Per aangetekende brief opzeggen.
  • Een wettelijk toegestane reden opgeven.
  • Zijn er medehuurders? Dan moeten die ieder apart ook een opzegging ontvangen.
  • U vragen of u akkoord gaat met de opzegging.

Als de verhuurder de goede redenen heeft en u gaat niet akkoord, dan moet de rechter beslissen.

U hoeft dus nog even niets te doen. Wacht op de aangetekende brief. Reageer dus ook niet op een e-mail en geef daar ook geen leesbevestiging op. Zijn er medehuurders? Dan moeten die ieder apart ook een opzegging ontvangen.

Let op: huurt u op een contract voor bepaalde tijd (niet langer dan twee jaar voor zelfstandige woonruimte en niet langer dan vijf jaar voor onzelfstandige woonruimte) dan mag de verhuurder u ook per e-mail schriftelijk informeren dat de huur gaat eindigen. Dit bericht mag niet eerder dan drie maanden en niet korter dan een één maand voor het einde van de overeenkomst aan u worden gedaan.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?