Ga naar inhoud

Waarom moet de NAM smartengeld betalen?

De Rechtbank heeft op 1 maart 2017 beslist dat inwoners in het aardbevingsgebied in Groningen (Groningerveld) de NAM kunnen aanspreken voor vergoeding van immateriële schade. Dat noemen we smartengeld.
Immateriële schade is schade die u lijdt door gevoelens van verdriet, geestelijk leed of letsel. Dan spreken we van psychisch of geestelijk letsel.
Maar u kunt ook schade lijden doordat gevoelens van angst en onveiligheid uw woonplezier aantasten of verstoren. De Rechter zegt namelijk dat een ongestoord woongenot een fundamenteel recht is. En dat de NAM daar een ernstige inbreuk op heeft gemaakt.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?