Ga naar inhoud

Wanneer is er sprake van materiële schade door verstoring van het woongenot?

Materiele schade is schade die kan worden berekend. De rechter noemt in de uitspraak van 1 maart schade in de vorm van “uitgaven … voor uw woning die haar doel hebben gemist”. U kunt daarbij denken aan verbouwingskosten die achteraf bezien geen zin hebben gehad. Of betaalde hypotheekrente terwijl u in de woning niet het ongestoorde woongenot heeft gehad.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?