Ga naar inhoud

Wat is een verborgen gebrek?

Dat zijn onverwachte gebreken waarmee de koper van een woning na de overdracht wordt geconfronteerd.

Je kunt spreken van een verborgen gebrek als:
- het gebrek bij de koop niet zichtbaar was;
- het gebrek niet door de verkoper is gemeld;
- er sprake is van een ernstig gebrek;
Daarvan is sprake als de woning niet meer geschikt is voor normaal gebruik. Bijvoorbeeld: als de woning niet op een veilige manier kan worden bewoond, de duurzaamheid van de woning en het woongenot worden aangetast.

Voorbeelden van verborgen gebreken zijn: funderingsproblemen, ernstige constructiegebreken en vervuiling door niet-hechtgebonden asbest.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?