Ga naar inhoud

Wat kan ik doen als ik het niet eens ben met de WOZ-beschikking?

Dien eerst een bezwaar in bij uw gemeente. Doe dit binnen zes weken nadat u de beschikking heeft ontvangen.

Als uw bezwaar wordt afgewezen, kunt u in beroep bij de Belastingrechter afdeling Bestuursrecht. U betaalt voor uw beroep in elk geval € 45,- griffierechten. Wijst de rechter uw beroep af, dan kunt u in hoger beroep bij het Gerechtshof. U kunt zelfs doorprocederen tot en met cassatie.

In de Online Rechten Check leest u welke argumenten u kunt aanvoeren.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?