Ga naar inhoud

Wat komt er kijken bij het verhalen van immateriële schade door verstoring van het woongenot?

Door aantasting van uw recht op ongestoorde woongenot kunt u recht hebben op een schadevergoeding. Ook zonder aantoonbare geestelijke of psychische klachten. Denk hierbij aan verlies aan levensvreugde, gevoel van onveiligheid, de aardbevingsproblematiek laat u niet los, enzovoort.

De rechter heeft in zijn uitspraak van 1 maart geen duidelijkheid gegeven over wanneer u recht op schadevergoeding heeft of hoe hoog die vergoeding moet zijn. De rechter geeft wel een paar aanknopingspunten die bepalend kunnen zijn voor een vergoeding en de hoogte van een vergoeding. Zoals:

  • hoe groot moet de fysieke schade aan de woning zijn?
  • hoe ernstig moet de inbreuk zijn?
  • hoe vaak kwamen de aardbevingen voor en
  • hoe zwaar zijn de bevingen geweest?

Concreet betekent dit dat uw woongenot moet zijn geschaad door bijvoorbeeld fysieke schade aan de woning als gevolg van de gaswinning. Het kan dan gaan om scheuren, tocht in de woning, klemmende deuren of vochtproblemen.

Als u deze problemen heeft moet u hiervoor in ieder geval een schriftelijke verklaring aan de rechter geven met een overzicht van uw ongemakken en de kosten die u heeft gemaakt. De schriftelijke verklaring kunt u zelf maken. Het is niet verplicht dat een deskundige die verklaring maakt. Maar dat kan wel beter zijn. Want de rechter gebruikt de rapporten en verklaringen van deskundigen uit uw dossier om de hoogte van de schadevergoeding te bepalen.

Daarnaast kunt u ook recht hebben op materiële schade doordat uw woongenot is aangetast. Zie hieronder.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?