Ga naar inhoud

U wilt bezwaar te maken tegen de jaarlijkse WOZ-beschikking

Als u een koophuis heeft krijgt u jaarlijks een WOZ-beschikking. U kunt de waardering van uw woning dan te hoog of juist te laag vinden. Heeft bezwaar maken dan zin? En wat levert bezwaar maken nu uiteindelijk op?

Lees hier onder of bezwaar maken zin heeft en waar u op moet letten.

Online Rechtenchecker

Praktische juridische tips

1. Kijk bij uw bezwaar op een WOZ-beschikking naar de verkoopprijzen

Gemeenten kijken bij de bepaling van uw WOZ-waarde naar verkoopprijzen van woningen bij u in de buurt. En dan ook nog eens naar verkopen van ruim een jaar geleden. Dan kan het gebeuren dat u denkt: ‘Maar de buurman heeft zijn huis nu voor veel minder op Funda staan’. Vraagprijzen van woningen zijn bij de bepaling van de WOZ-waarde niet relevant. Als u bezwaar wilt aantekenen, beroept u zich dus niet op dat argument. Bij het Kadaster kunt u koopsomprijzen opvragen. Zo krijgt u inzicht in de verkoopprijzen van woningen bij u in de buurt, van de afgelopen jaren. Kijk op www.kadaster.nl. Bij WOZ gaat het om de vergelijking met andere verkochte woningen. U kunt het beste argumenten gebruiken die op die vergelijking slaan.

U kunt tegenwoordig ook de WOZ-waarde van de woning van uw buurman opvragen. De WOZ-waarde van woningen is sinds 1 oktober 2016 een openbaar gegeven. Kijk hier voor meer informatie.

2. Bedenk goed of bezwaar maken financieel wel de moeite waard is

Op het eerste gezicht lijkt het of het bij de WOZ om grote bedragen gaat. Uw woning wordt gewaardeerd op bijvoorbeeld € 250.000,-. U denkt dat het eerder € 230.000,- is. Die € 20.000,- minder leidt vaak tot slechts enkele tientjes aan belasting- en heffingsvoordelen. Hoe groot uw voordeel is, hangt van veel verschillende zaken af:

  • Uw WOZ-waarde
  • De heffingspercentages die uw gemeente hanteert
  • De hoogste belastingschijf

U kunt zelf afwegen of bezwaar maken zinvol is. Mogelijk ziet u het als een principekwestie en wilt u hoe dan ook uw gelijk halen. Bedenk dan ook dat u mogelijk elk jaar opnieuw in bezwaar moet gaan. De WOZ-waardering geldt namelijk steeds maar voor één jaar.

3. Kijk op internet of u nog argumenten vindt

Als u van mening bent dat u door de gemeente benadeeld bent, dan kan het verstandig zijn om een bezwaar in te dienen. U kunt op internet genoeg rechtspraak vinden over WOZ Kijk bijvoorbeeld op www.wozdatacenter.nl onder jurisprudentie.

4. Verzamel de juiste argumenten voor bezwaar en beroep

U kunt bij de gemeente in bezwaar gaan tegen uw WOZ-beschikking. Wordt dat afgewezen, dan kunt u bij de rechter in beroep gaan. Gebruik hiervoor de juiste argumenten:

  • Verkoopgegevens van vergelijkbare woningen in de buurt. Deze kunt u verkrijgen bij het Kadaster
  • Vraag uw gemeente naar uw taxatierapport die heeft geleid tot de WOZ-waardering van uw woning. Daarin vindt u soms bruikbare argumenten voor bezwaar of beroep zoals:

a. Onjuiste gegevens over uw woning (verkeerde inhoud of oppervlaktes, kadastraal nummer klopt niet).

b. Uw woning is volgens u vergeleken met niet-vergelijkbare woningen bij u in de buurt. De woningen zijn bijvoorbeeld groter, hebben een betere ligging of beter uitzicht, zijn beter onderhouden of hebben meer ‘karakteristieke elementen’.

c. Uw woning is niet goed afgebakend. Een deel van de oppervlakte is bijvoorbeeld niet uw eigendom, maar is wel in de waardebepaling meegenomen.

d. U vindt dat bij de waardevaststelling geen rekening is gehouden met aspecten die uw woning minder waard maken dan verkochte woningen in de buurt. Denk hierbij aan meer overlast van verkeer of een aangrenzend bedrijf, hoge bomen, elektriciteits- of telefoonmasten, asbest, vervuilde grond, bouwkundige gebreken of een erfdienstbaarheid.

Let op: een gemeente mag tijdens de procedure nieuwe vergelijkbare woningen aanvoeren.

5. Maak op tijd bezwaar

Uw bezwaar op de WOZ-beschikking moet binnen een wettelijke termijn van zes weken na ontvangst van de beschikking, bij de gemeente liggen. Het kan zijn dat u meer tijd nodig heeft om voldoende argumenten te verzamelen. Dien dan alvast een zogenaamd pro forma-bezwaar in. Dan krijgt u van de gemeente bericht wanneer het uiteindelijke bezwaar binnen moet zijn.

Vaak gestelde vragen

Voorbeeldbrieven