Ga naar inhoud

Vaak gestelde vragen

Het beste kunt u uw geschil of probleem zo snel mogelijk bij ons melden. Een voorbeeld: als u het niet eens bent met de hoogte van een nota is het verstandig dat u eenmalig schriftelijk contact heeft met degene die u de nota heeft gezonden. Heeft dit geen bevredigend resultaat en wilt u juridische hulp, dan kunt u het beste de zaak direct daarna bij ons melden.

U heeft een zaak gemeld maar mogelijk nog niet alle van belang zijnde stukken met ons gedeeld. Hier vindt u een overzicht van documenten die voor de behandeling van uw dossier van belang kunnen zijn. U kunt ze hier veilig uploaden.

Let op: maak uw BSN nummer onleesbaar wanneer deze op een van de documenten voorkomt. Dit in verband de bescherming van uw privacy.

Geschil met UWV/Belastingdienst/gemeente

 • Het besluit waarmee u het niet eens bent (inclusief daarbij behorende bijlagen/rapportages)
 • Afschriften van brieven/mailwisselingen over de kwestie

Geschil met de werkgever

 • Arbeidsovereenkomst(en) of aanstellingsbesluit
 • Recente loonstrook
 • In geval van ziekte: spreekuurrapportages bedrijfsarts
 • Eventuele besluiten (ambtenaar)
 • Afschriften van brieven/mailwisselingen over de kwestie

Geschil met pensioenuitvoerder

 • De stukken waarover het geschil gaat
 • Pensioenreglement
 • Afschriften van brieven/mailwisselingen over de kwestie

Letsel en Verkeer(songeval)

 • SAF (schade aangifte formulier)

Algemeen overeenkomstenrecht

 • De overeenkomst waarover het geschil bestaat
 • Overzicht van de klachten/problemen
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met de andere partij
 • Indien mogelijk foto’s van de klachten/problemen

Burengeschil

 • Overzicht van de problemen met de buren
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met de buren
 • Indien mogelijk foto’s van de (overlast) situatie

Koop/Verkoop

 • Koop overeenkomst
 • Overzicht van de gebreken
 • Foto’s van de gebreken
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met de andere partij

Aanneming van werk

 • Aannemingsovereenkomst
 • Overzicht van de gebreken
 • Foto’s van de gebreken
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met de andere partij

Vereniging van Eigenaren

 • Splitsingsakte
 • Notulen van de laatste vergadering
 • Overzicht van de problemen
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met het bestuur

Geschil met de overheid

 • Besluit of boete waartegen u bezwaar wilt maken of beroep wilt instellen
 • Publicatie ervan

Fraude of oplichtingszaken

 • Uitgeschreven toelichting op de gebeurtenis
 • Evt. gedane aangifte bij de politie
 • Facturen of andere mail- of briefwisseling

Vliegtuigzaken

 • Boekingsbevestiging
 • Mail- of briefwisseling

Uw rechtshulpverlener neemt binnen vier werkdagen contact met u op als we uw zaak in behandeling nemen.
U krijgt van ons binnen twee werkdagen bericht als uw verzoek om rechtshulp niet gedekt is. Als u uw verzoek telefonisch meldt, hoort u meestal gelijk of uw verzoek gedekt is.

Bel in dat geval 0592 382 501. Eén van onze rechtshulpverleners zal dan met u bespreken hoe wij uw zaak zo snel mogelijk in behandeling kunnen nemen. Schakel niet zelf een advocaat in. Daarmee verspeelt u uw recht op juridische bijstand.

Nee, u heeft niet altijd een vrije keuze. Als u zonder overleg met ons wel zelf een rechtshulpverlener kiest, loopt u het risico uw recht op juridische bijstand te verspelen. Rechtshulp wordt in principe verleend door de juristen van Univé Rechtshulp.


Als er voor uw probleem een procedure of rechtszaak nodig is mag u wel kiezen door welke rechtshulpverlener u bijgestaan wilt worden. Uw rechtshulpverlener bespreekt dit dan met u. Voor informatie hierover kunt u onze folder Zelf uw rechtshulpverlener kiezen nalezen. Bekijk ook eens de animatie van het Verbond van Verzekeraars over dit onderwerp.

Bij uw rechtshulpverlener. U vindt zijn of haar gegevens in de brieven of e-mails die u van hem of haar ontvangt. Als u uw rechtshulpverlener een vraag stelt dan krijgt u zo snel mogelijk een reactie of antwoord.

Ons Juridisch Advies Centrum kan u altijd van advies voorzien, ook als u niet verzekerd bent voor rechtsbijstand. Als u meer dan advies nodig heeft kunnen we u ook helpen*. Dan betaalt u ons voor onze hulp. U kiest zelf op welke manier Univé Rechtshulp u helpt. Bijvoorbeeld; heeft u voldoende aan een voorbeeldbrief of wilt u uw vaststellingsovereenkomst laten controleren? Of wilt u dat Univé Rechtshulp voor u met uw werkgever onderhandelt?  Klik hier als u wilt weten hoe we u kunnen helpen zonder verzekering.

*Voorlopig nog niet voor alle situaties. Raadpleeg de mogelijkheden op www.unive.nl/rechtshulp-ondemand.

Dat hangt van de vraag af. Vanzelfsprekend kunnen we u telefonisch adviseren. Maar soms moeten we bepaalde stukken bestuderen om een goed advies te kunnen geven. In dat geval hebben we een schriftelijke of digitale aanmelding nodig.

Ja, dat is doorgaans mogelijk. Wij gaan zorgvuldig met uw belangen om. Daarom kan het zo zijn dat we soms bepaalde informatie en documenten nodig hebben om te beoordelen of uw probleem onder de dekking van uw verzekering valt.