Ga naar inhoud

Als ik een geschil of probleem heb, mag ik dan zelf kiezen wie mij helpt?

Nee, u heeft niet altijd een vrije keuze. Als u zonder overleg met ons wel zelf een rechtshulpverlener kiest, loopt u het risico uw recht op juridische bijstand te verspelen. Rechtshulp wordt in principe verleend door de juristen van Univé Rechtshulp.


Als er voor uw probleem een procedure of rechtszaak nodig is mag u wel kiezen door welke rechtshulpverlener u bijgestaan wilt worden. Uw rechtshulpverlener bespreekt dit dan met u. Voor informatie hierover kunt u onze folder Zelf uw rechtshulpverlener kiezen nalezen. Bekijk ook eens de animatie van het Verbond van Verzekeraars over dit onderwerp.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?