Ga naar inhoud

Welke documenten zijn belangrijk voor de behandeling van mijn verzoek om rechtshulp?

U heeft een zaak gemeld maar mogelijk nog niet alle van belang zijnde stukken met ons gedeeld. Hier vindt u een overzicht van documenten die voor de behandeling van uw dossier van belang kunnen zijn. U kunt ze hier veilig uploaden.

Let op: maak uw BSN nummer onleesbaar wanneer deze op een van de documenten voorkomt. Dit in verband de bescherming van uw privacy.

Geschil met UWV/Belastingdienst/gemeente

 • Het besluit waarmee u het niet eens bent (inclusief daarbij behorende bijlagen/rapportages)
 • Afschriften van brieven/mailwisselingen over de kwestie

Geschil met de werkgever

 • Arbeidsovereenkomst(en) of aanstellingsbesluit
 • Recente loonstrook
 • In geval van ziekte: spreekuurrapportages bedrijfsarts
 • Eventuele besluiten (ambtenaar)
 • Afschriften van brieven/mailwisselingen over de kwestie

Geschil met pensioenuitvoerder

 • De stukken waarover het geschil gaat
 • Pensioenreglement
 • Afschriften van brieven/mailwisselingen over de kwestie

Letsel en Verkeer(songeval)

 • SAF (schade aangifte formulier)

Algemeen overeenkomstenrecht

 • De overeenkomst waarover het geschil bestaat
 • Overzicht van de klachten/problemen
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met de andere partij
 • Indien mogelijk foto’s van de klachten/problemen

Burengeschil

 • Overzicht van de problemen met de buren
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met de buren
 • Indien mogelijk foto’s van de (overlast) situatie

Koop/Verkoop

 • Koop overeenkomst
 • Overzicht van de gebreken
 • Foto’s van de gebreken
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met de andere partij

Aanneming van werk

 • Aannemingsovereenkomst
 • Overzicht van de gebreken
 • Foto’s van de gebreken
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met de andere partij

Vereniging van Eigenaren

 • Splitsingsakte
 • Notulen van de laatste vergadering
 • Overzicht van de problemen
 • Indien aanwezig de schriftelijke communicatie met het bestuur

Geschil met de overheid

 • Besluit of boete waartegen u bezwaar wilt maken of beroep wilt instellen
 • Publicatie ervan

Fraude of oplichtingszaken

 • Uitgeschreven toelichting op de gebeurtenis
 • Evt. gedane aangifte bij de politie
 • Facturen of andere mail- of briefwisseling

Vliegtuigzaken

 • Boekingsbevestiging
 • Mail- of briefwisseling
Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?