Ga naar inhoud

Rechtsbijstand inschakelen

Gemakkelijk en snel online uw zaak melden

Vul uw gegevens in en voeg uw documenten toe. We controleren binnen 24 uur* of u verzekerd bent en wij u kunnen helpen. Hebben we meer informatie nodig? Dan nemen we binnen 24 uur* contact met u op. Is het duidelijk dat we u kunnen helpen? Dan zetten we uw melding direct door naar een van onze rechtshulpverleners. Hij/zij neemt dan zo snel mogelijk, maar in elk geval binnen 5 werkdagen, contact met u op.

Zaak melden

*Door uitzonderlijke drukte zijn we nu niet in staat om aan onze 24-uursnorm te voldoen. We doen ons best om zo snel mogelijk contact met u op te nemen. Is het nodig dat wij onmiddellijk actie ondernemen (bijvoorbeeld omdat er een termijn geldt)? Dan kunt u beter met ons bellen.

U heeft een zaak gemeld. Wat gebeurt er daarna?

Bel ons

Ons Juridisch Adviescentrum is bereikbaar
van maandag tot en met vrijdag van 8.30 uur tot 19.00 uur.

Op zaterdagen zijn we bereikbaar van 8.30 tot 13.00 uur.

Het is handig uw polisnummer bij de hand te hebben.

Bel ons op dit nummer