Ga naar inhoud

Aankoop bedrijfspand

Waar moet je op letten bij de aankoop van een bedrijfspand?
Controleer of het beoogde gebruik van het bedrijfspand is toegestaan. Doe dit vooraf bij de gemeente. Het is voor de koper van groot belang om duidelijk en volledig in de koopovereenkomst vast te leggen voor welk doel en gebruik het pand wordt aangekocht.
Ook is het van belang om te letten op eventuele gebreken aan het pand. Een koper heeft een onderzoeksplicht. Bovendien is het in veel gevallen zo dat eventuele gebreken voor rekening en risico van de koper komen.

Verkoop bedrijfspand

Bij verkoop van een bedrijfspand heb je als verkoper een informatieplicht. Verkoper moet alle bij hem kenbare gebreken en beperkingen (bijvoorbeeld op grond van het bestemmingsplan) aan koper meedelen. Maar voor de koper geldt onderzoeksplicht.

Waar moet je op letten bij de verkoop van een bedrijfspand?
Bij verkoop van een bedrijfspand is het van belang goed te controleren voor welk doel en gebruik de koper het pand aankoopt. Als dit doel voor verkoper bekend is zal de verkoper alle bij hem bekende gebreken en beperkingen die dit beoogd gebruik in de weg staan dienen te melden bij de koper.

En hoe zit het met de belastingdienst?
Bij verkoop van een bedrijfspand is het van belang de fiscale aspecten tijdig, voor de verkoop, in kaart te brengen. De fiscale effecten verschillen van geval tot geval en zijn mede afhankelijk van in het verleden gemaakte keuzes.