Ga naar inhoud

Ik huur bedrijfsruimte en wil verbouwen

Wat is er geregeld in de huurovereenkomst?
U mag als huurder niet zomaar veranderingen aanbrengen in het gehuurde. Ga eerst na of hier in de huurovereenkomst of in de bijbehorende algemene bepalingen iets over geregeld is. Als dit niet het geval is moet u schriftelijke om toestemming vragen. Dit is niet nodig als het gaat om wijzigingen die met weinig kosten en moeite en zonder schade ongedaan gemaakt kun­nen worden.

Verbouwing voor doelmatig gebruik
Gaat het om een verbouwing die noodzakelijk is voor een doelmatig gebruik van de bedrijfsruimte? Dan kan de verhuurder toestemming niet weigeren als het gaat om wijzigingen die noodzakelijk zijn voor een doelmatig gebruik van het gehuurde. De verhuurder kan ook niet weigeren als hij geen zwaarwegende belangen heeft om zich tegen de wijziging te verzetten.
Als de verhuurder geen toestemming verleent heeft u de mogelijkheid om de toestemming via de rechter af te dwingen.

Ik ben eigenaar van mijn bedrijfsruimte en wil verbouwen

Toestemming van de bank
Heeft u een hypotheek op uw bedrijfspand en dient dit pand als onderpand? Kijk dan in de hypotheekakte en de bijbehorende voorwaarden of u uw bank om toestemming moet vragen voor een verbouwing. Vraag ruim voor de bouw om toestemming.

Vergunningen aanvragen
Voor bouw en verbouw van een bedrijfspand heeft u een (omgevings-)vergunning nodig. Deze kunt u aanvragen bij de gemeente. De gemeente kan u vertellen of u nog andere vergunningen nodig heeft. Het is belangrijk om vergunningen ruim van tevoren aan te vragen. De uitgifte van een vergunning kan lang duren.

Fiscale aspecten
Als u uw bedrijfspand helemaal voor uw onderneming gebruikt bent u verplicht het pand in het ondernemingsvermogen in te brengen. De waarde van het hele pand moet dan op de balans van uw onderneming komen te staan. Als het pand dat tot het vermogen van uw onderneming behoort door een verbouwing in waarde stijgt, dan is die waardestijging winst van uw onderneming. Over die winst moet u te zijner tijd belasting betalen. Daar staat tegenover dat onderhouds- en verbouwingskosten aftrekbaar zijn als het pand van uw onderneming is.