Ga naar inhoud

Buren bouwen op uw terrein.

Als blijkt dat uw buren zonder toestemming op uw perceel bouwen kunt u daar tegen optreden. Het is immers uw eigendom. Door het bouwen op uw grond maken de buren inbreuk op uw eigendomsrecht. Dit is onrechtmatig. U kunt de buren vragen om de bouw te staken. Doen ze dit niet dan kunt u via een kort geding een bouwstop afdwingen.
Ontdekt u pas later dat er op uw grond is gebouwd dan kunt u een vordering tot verwijdering instellen. Wacht u daar vooral niet te lang mee. Als u wel te lang wacht kan er uiteindelijk sprake zijn van verjaring en verspeelt u uw recht om op te treden.

Bomen en struiken mogen niet te dicht op de erfgrens staan

Bomen moeten op minimaal twee meter van de erfgrens staan. Gerekend wordt vanaf het midden van de voet van de boom. Voor heggen en heesters geldt een afstand van 50 centimeter. In uw gemeente kunnen andere afstanden gelden. Controleer vooraf goed de plaatselijke regels. Hiervoor kunt u kijken in de Algemeen plaatselijke verordening van uw gemeente. Neem in geval van twijfel contact op met de gemeente.
Als de minimale afstanden niet zijn opgevolgd dan kunnen de buren verwijdering vorderen. Dit kan niet als de bewuste beplanting niet boven een erfafscheiding uitkomt. De vordering tot verwijdering verjaart na 20 jaar.

Overlast door bedrijven

Buren kunnen last hebben van stank en geluid afkomstig van uw bedrijf. Maar een mate van hinder moet altijd worden geaccepteerd. Buren kunnen pas met succes tegen de hinder optreden als er sprake is van onrechtmatige hinder. Of hinder onrechtmatig is hangt af van:

  • de aard, de ernst en de duur
  • de daardoor veroorzaakte schade
  • en de verdere omstandigheden van het geval.

Wilt u problemen voorkomen? Blijf dan in gesprek met de buren. Neem klachten serieus. Ook als u het zelf wel vindt meevallen. Verwacht u tijdelijk meer overlast te veroorzaken? Overweeg dan om dit vooraf met de buren te bespreken. Het feit dat u die moeite neemt maakt het voor de buren vaak makkelijker om de overlast te accepteren.
Zorg er verder voor dat u de juiste vergunningen heeft voor de werkzaamheden. En dat de daarbij behorende geluiden en geuren binnen de norm blijven. Vaak worden aan de afgegeven vergunningen eisen en voorwaarden gesteld.

Het gebruik van bewakingscamera’s

U mag camera’s gebruiken om uw terrein, winkel of pand te beveiligen. Dit moet voor werknemers, bezoekers en passanten wel duidelijk zijn. U kunt hiervoor een bordje ophangen waarmee u het cameratoezicht aankondigt.

Komen er geen klanten op uw terrein? Dan mogen uw werknemers meer privacy verwachten. De regels zijn voor besloten locaties dus wat strenger. U zal het toezicht dan moeten aankondigen én er mag geen geschikt alternatief zijn om het gewenste doel te bereiken. Controleer dus vooraf wat voor belang u als ondernemer hebt bij cameratoezicht en weeg dit af tegen de privacybelangen van uw werknemers. In sommige gevallen zult u ook toestemming van de OR nodig hebben of een DPIA moeten uitvoeren.

Verborgen camera’s gaan weer een stapje verder en zijn slechts in uitzonderlijke gevallen toegestaan. Dit mag dus niet preventief zonder concrete aanleiding. Ook moet het gebruik van verborgen camera’s worden aangekondigd.

Maakt u opnames buiten uw eigen terrein of zonder rekening te houden met de privacy van uw werknemers en bezoekers? Dit kan een inbreuk op de privacy van anderen opleveren en onrechtmatig zijn.