Ga naar inhoud

Hoe eindigt een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd?

Is de huurovereenkomst voor overige bedrijfsruimte aangegaan voor onbepaalde tijd dan eindigt de huurovereenkomst door opzegging. Er geldt een opzegtermijn van minimaal één maand. In de huurovereenkomst kan een langere opzegtermijn zijn opgenomen. In de huurovereenkomst staat ook vaak hoe de huurovereenkomst moet worden opgezegd.

De verhuurder is verplicht om in de opzeggingsbrief ook de ontruiming aan te zeggen tegen een dag die niet mag vallen vóór het tijdstip waarop de huurovereenkomst eindigt. Meestal vinden de opzegging en aanzegging van de ontruiming plaats tegen dezelfde dag.

Bij opzegging door de verhuurder hoeft de huurder het gehuurde niet onmiddellijk te ontruimen. De huurder heeft automatisch ontruimingsbescherming gedurende twee maanden na het tijdstip waartegen de ontruiming is aangezegd. Pas na deze twee maanden hoeft de huurder te ontruimen. Binnen de termijn van twee maanden kan de huurder de rechter vragen om de termijn van twee maanden te verlengen. Zolang de rechter niet op het verzoek heeft beslist hoeft de huurder nog niet te ontruimen. De rechter kan de ontruimingsbescherming met maximaal een jaar verlengen. De huurder kan het verzoek tot verlenging nog tweemaal herhalen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?