Ga naar inhoud

Hoe kan ik mijn huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte opzeggen?

De huurovereenkomst kunt u als huurder opzeggen tegen het einde van de termijn van vijf jaar. Is een huurtermijn van langer dan vijf jaar maar korter dan tien jaar overeengekomen dan kunt u opzeggen tegen het einde van die termijn. Is de huurovereenkomst na vijf jaar verlengd met vijf jaar dan kunt opzeggen tegen het einde van de tweede termijn van vijf jaar.

U moet huurovereenkomst schriftelijk opzeggen door middel van een aangetekende brief. Bewaar het bezorgbewijs goed. De opzeggingstermijn bedraagt minimaal één jaar. Lees altijd goed wat er in uw huurovereenkomst is bepaald over het opzeggen van de huurovereenkomst.

Tussentijdse beëindiging van de overeenkomst is in beginsel niet mogelijk. De rechter kan de overeenkomst tussentijds ontbinden wegens onvoorziene omstandigheden, maar dit is zeer uitzonderlijk. Ook kan een huurovereenkomst worden ontbonden als vanuit de huurder of verhuurder sprake is van een tekortkoming in de nakoming van de overeenkomst. Als bijvoorbeeld sprake is van wanbetaling kan de verhuurder de overeenkomst mogelijk ontbinden.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?