Ga naar inhoud

Kan ik middenstandsbedrijfsruimte huren voor kortere tijd?

De wet biedt de mogelijkheid om middenstandsbedrijfsruimte voor kortere tijd te huren. Een huurovereenkomst aangegaan voor de duur van twee jaar of korter geldt voor de overeengekomen korte duur. Dit is dus een uitzondering op de normale situatie waarin de huurovereenkomst voor twee keer vijf jaar wordt aangegaan.

Dit type huurovereenkomst voor de duur van twee jaar of korter is nuttig voor de verhuurder die zijn pand kort wil verhuren of de verhuurder die het pand eerst wil ‘uitproberen’. Partijen zijn vrij om afspraken te maken over de beëindiging van de huurovereenkomst. Er kan bijvoorbeeld worden afgesproken dat deze automatisch eindigt of dat beide partijen de huurovereenkomst tegen het einde van de looptijd kunnen opzeggen met inachtneming van een opzegtermijn.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?