Ga naar inhoud

Mag ik zelf een expert inschakelen? En wie betaalt de expert?

Het IMG schakelt een expert in. Zij betalen deze expert. Het is niet verstandig om zelf een expert in te schakelen. Doet u dit wel dan moet u de expert zelf betalen. Bent u het niet eens met het rapport van de expert? U heeft twee weken de tijd om te reageren. Het IMG kan dan besluiten het rapport aan te passen. Als laatste stap neemt het IMG een besluit op uw verzoek om schadevergoding. Als u het niet eens bent met dit besluit kunt u daar tegen bezwaar maken. Na een eventuele bezwaarprocedure heeft u de mogelijkheid om in beroep te gaan tegen het besluit bij de rechtbank Noord Nederland locatie Groningen.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?