Ga naar inhoud

Wanneer kan de verhuurder de huurovereenkomst middenstandsbedrijfsruimte opzeggen?

De huurovereenkomst wordt in beginsel gesloten voor vijf jaar, welke termijn met vijf jaar wordt verlengd.

Wil de verhuurder de huurovereenkomst beëindigen tegen het einde van de eerste of tweede termijn dan kan dit alleen op grond van één van de wettelijke opzeggingsgronden. De verhuurder dient in de opzeggingsbrief duidelijk te maken op welke grond(en) hij de huur wil beëindigen. De verhuurder moet bij het noemen van de opzeggingsgronden volledig zijn.

Als de opzegging is gedaan tegen het einde van de eerste termijn kan de rechter de vordering slechts toewijzen op de volgende gronden:

  • a. de bedrijfsvoering van de huurder niet is geweest zoals een goed huurder betaamt, of
  • b. de verhuurder aannemelijk maakt dat hij, zijn echtgenoot, zijn geregistreerde partner, een bloed- of aanverwant in de eerste graad of een pleegkind het verhuurde persoonlijk in duurzaam gebruik wil nemen en hij het verhuurde daarvoor dringend nodig heeft. Verkoop is geen reden voor opzegging. Renovatie van de bedrijfsruimte die zonder beëindiging van de huur niet mogelijk is valt wel onder deze opzeggingsgrond.

Bij opzegging tegen het einde van de tweede termijn kan de rechter de vordering toewijzen op grond van een redelijke afweging van de belangen van de verhuurder bij beëindiging van de overeenkomst tegen die van de huurder bij verlenging van de huurovereenkomst. De rechter wijst de vordering tot beëindiging tegen het einde van de termijn waarmee de overeenkomst is verlengd in ieder geval toe indien zich een van de onder opzeggingsgronden onder a en b voordoet. Daarnaast wordt de vordering tot beëindiging in ieder geval toegewezen als:

  • c. de huurder niet toestemt in een redelijk aanbod tot het aangaan van een nieuwe overeenkomst met betrekking tot het gehuurde en dit aanbod niet een wijziging van de huurprijs inhoudt, of
  • d. de verhuurder een krachtens een geldig bestemmingsplan op het verhuurde liggende bestemming wil verwezenlijken.

Deze opzeggingsregeling is niet van toepassing op een huurovereenkomst van twee jaar of korter.

Heeft u antwoord op uw vraag gekregen?